FİNANSAL HİZMETLER

 

- Kısa ve uzun vadeli kredi temini çalışmaları

- Yatırım projeleri fizibilite çalışmaları ve proje finansmanı temini

- Şirket değerleme çalışmaları

- Projeksiyonları da kapsayan uzun vadeli stratejik iş planı hazırlanması

- Stratejik ve finansal ortaklık çalışmalarının yürütülmesi

- Stratejik / Finansal ortaklık yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalara finansal ön inceleme yapılması

- Temin edilen kredi kaynaklarına yönelik kullanım esnasında ihtiyaç duyulabilecek gerekli operasyonel desteğin verilmesi

- Kredi temin edilen kuruluşlar tarafından talep edilen ‘gelişme raporlarının‘ belirlenen kriterlere göre hazırlanması

- Şirketlerin mevcut kredi ilişkilerinin incelenip, ihtiyaç doğrultusunda yeni finansal kaynakların oluşturulması

- Kredi kuruluşlarına yönelik gerekli finansal çalışmaların yapılması ve takibi

- Halka açılmayı planlayan firmalara ihtiyaç duyulan finansal altyapı çalışmalarının yapılması

- Uluslararası kredi ve yatırım kuruluşlarına, ilgi duydukları sektörlere yönelik araştırmaların yapılması